Kneza Paskača 16 - 18, 11273 Batajnica | 011/787-0348 | office@tricom.rs

Referent prodaje i administrativnih poslova

Preduzeće TRICOM d.o.o. koje se bavi proizvodnjom i prodajom limarske galanterije i metalnih proizvoda objavljuje konkurs za radno mesto:

REFERENT PRODAJE , ADMINISTRATIVNO TEHNIČKI POSLOVI

OBAVEZE I REFERATI-MESTO 2:

ROBNO KNJIGOVODSTVO u programu BALANS (radni nalozi, pazari, popunjavanje EDI I KEP knjige, nivelacije, unos izvoda) - svakodnevno;

KOMUNIKACIJA (sa kupcima, dobavljačima, knjigovođom, osiguravajućim društvom, bankama-nošenje pazara, evidencija o računima i platnim karticama, preuzimanje i preusmeravanje mail-ova) - svakodnevno

TRANSPORT(vođenje evidencije o putnim nalozima i potvrdama o odsustvovanju  vozača, evidencija nabavke i utroška goriva, praćenje i priprema dokumentacije za registraciju vozila ) - po potrebi za 1 kamion;

RADNI ODNOSI - EVIDENCIJA PERSONALNIH KARTONA ZAPOSLENIH(priprema celokupne dokumentacije vezane za prijave i odjave radnika - ugovori, aneksi, rešenja o prestanku radnog odnosa, obaveštenja bankama i osiguravajućoj kompaniji o promenama, potvrde o izmirenju obaveza, BZR-zapisnici, testovi, obaveštenje o zlostavljanju, obaveštenje o uzbunjivanju, evidencija razduženja radnika opremom, rešenja o godišnjim odmorima, komunikacija sa knjigovođom oko obračuna zarada, organizovanje prethodnog lekarskog pregleda i vođenje računa o periodičnim lekarskim pregledima za pojedina radna mesta) - po potrebi

POPIS ROBE;

OTPAD (vođenje evidencije o otpadu-dnevne i godišnje, prodaja-fakturisanje i dokumentacija o kretanju otpada) -mesečno;

STIPENDIJE (ugovori, evidencija isplata ) - šestomesečno;

NERASPOREĐENA DOBIT (vođenje evidencije o odlukama i podizanju) - po potrebi;

PDV (evidencija ulaza, izlaza, troškova i poređenje sa obračunom knjigovođe);

GORIVO;

POŠTA (priprema i slanje poštanskih pošiljki);

MENICE;

PRIPREMA I ŠTAMPANJE raznih TRICOM obrazaca, naredbi, odluka...(po potrebi);

KOMPENZACIJA;

OSTALI POSLOVI po nalogu nadređenog i direktora.

Mesto rada: Batajnica, Kneza Paskača 16

Konkurs traje od 06.12.-25.12.2018.

Opširnije: Referent prodaje i administrativnih poslova

TRICOM - Vaš poslovni prijatelj od 1966. godine

sertifikati ikone