Kneza Paskača 16 - 18, 11273 Batajnica | 011/787-0348 | office@tricom.rs

Lučno savijanje cevi i flahova

3.15lucno savijanje cevi i flahova

Preduzeće poseduje mašinu za savijanje cevi i flahova.

Okrugle cevi savijamo od 1/2° – 2° debljine zida od 2-3mm.

Kvadratne cevi sabijamo zaključno sa 50×50, debljine zida 2-3mm.

Pravougaone cevi savijamo zaključno sa 40×60, debljine zida od 2-3mm.

 

TRICOM - Vaš poslovni prijatelj od 1966. godine

sertifikati ikone