Kneza Paskača 16 - 18, 11273 Batajnica | 011/787-0348 | office@tricom.rs

TR 40/230 ojačan u gornjoj zoni

Zahvaljujući svojim statičkimi, estetskim osobinama profil TR-40 je našao veliku primenu u građevini. Može se koristiti za pokrivanje kuća, pomoćnih objekata, garaža kao i pokrivanje velikih poslovnih objekata proizvodnih hala, magacina i objekata za poljoprivredu.
Dobra statička nosivost dozvoljava mu primenu na objektima sa nagibom krova vecim od 4%. TR-40 se proizvodi na najsavremenijim automatizovanim mašinama.
Trapezni lim se radi po specifikaciji kupca tj. na željene dužine tabli.

2.1.3tr 40 ojacantr40 dimenzije

 

Pogledajte još

paraprtni limtr 10 162.5tr 20 185tr 40 230 trapezni lim duzine do 2 m

TRICOM - Vaš poslovni prijatelj od 1966. godine

sertifikati ikone