Kneza Paskača 16 - 18, 11273 Batajnica | 011/787-0348 | office@tricom.rs

Čelični profili

UGAONIK( L PROFIL)

UPOREDNA TABLICA KVALITETA

 EN 10027-1  EN 10027-2  EN 10025-2  DIN 17100  SRPS C.BO.500
 S 235 JRG2  1.0038  S 235 JR  R St 37-2  C0361
 S 275 J2G3  1.0144   S 275 J2   St 44-3 N  C0453
 S 355 JO  1.0553   S 355 JO  St 52-3 U  C0562
 S 355 J2G3  1.0570   S 355 J2  St 52-3 N  C0563

 

2.2.2.1L profili

l profil

 

Za više informacija kliknite na sliku željenog proizvoda.

Profile prodajemo cele ili sečene na pola.
Uslužno sečemo po specifikaciji kupca.
Narudžbine profila drugih dimenzija su predmet dogovora.

U PROFIL

UPOREDNA TABLICA KVALITETA

 EN 10027-1  EN 10027-2  EN 10025-2  DIN 17100  SRPS C.BO.500
 S 235 JRG2  1.0038  S 235 JR  R St 37-2  C0361
 S 275 J2G3  1.0144   S 275 J2   St 44-3 N  C0453
 S 355 JO  1.0553   S 355 JO  St 52-3 U  C0562
 S 355 J2G3  1.0570   S 355 J2  St 52-3 N  C0563

 

2.2.2.2.u profil

u profil

 

Za više informacija kliknite na sliku željenog proizvoda.

Profile prodajemo cele ili sečene na pola.
Uslužno sečemo po specifikaciji kupca.
Narudžbine profila drugih dimenzija su predmet dogovora.

I PROFIL

2.2.2.3 inp profil

i profil

 

Za više informacija kliknite na sliku željenog proizvoda.

Profile prodajemo cele ili sečene na pola.
Uslužno sečemo po specifikaciji kupca.
Narudžbine profila drugih dimenzija su predmet dogovora.

ČELIČNE TRAKE

FLAH

2.2.2.4.flah

GRIFOVANI FLAH

2.2.2.4.grifovani flahovi

 

Za više informacija kliknite na sliku željenog proizvoda.

UPOREDNA TABLICA KVALITETA

SRPS EN 10027-1  SRPS EN 10027-2  EN 10025-2  DIN 17100  SRPS C.BO.500
 S 235 JRG2  1.0038  S 235 JR  R St 37-2  C0361
 S 235 JO  1.0114  S 235 JO  St 37-3 U  C0362 
 S 235 JRG3  1.0116  S 235 J2  St 37-3 N  C0363 
 S 275 JR  1.0044  S 275 JR  St 44-2  C0451 
 S 275 JO  1.0143  S 275 JO  St 44-3 U  C0452 
 S 275 J2G3  1.0144  S 275 J2  St 44-3 N  C0453 
 S 355 JR  1.0045  S 355 JR  /  C0561 
 S 355 JO  1.0553  S 355 JO  St 52-3 U  C0562 
 S 355 J2G3  1.0570  S 355 J2  St 52-3 N  C0563 

 

KVADRATNI PUN

U mogućnosti smo da vam ponudimo firkante u dimenziji od  6x6mm do 20x20mm dužine do 6000mm. Svi firkanti su u kvalitetu S235 (C0361).

UPOREDNA TABLICA KVALITETA

 SRPS EN 10027-1  SRPS EN 10027-2  EN 10025-2  DIN 17100  SRPS C.BO.500
 S 235 JRG2  1.0038  S 235 JR  R St 37-2  C0361
 S275 JR  1.0044   S 275 JR  St 44-2  C0451 
 S 355 J2G3  1.0570   S 355 J2  St 52-3 N  C0563 

 

 

2.2.2.5firkant ravan

Frikante prodajemo cele ili sečene na pola, dimenzije veće od 40x40mm prodajemo na tačnu meru.
Uslužno sečemo po specifikaciji kupca.
Narudžbina firkanta drugih dimenzija su predmet dogovora.

Za više informacija kliknite na sliku željenog proizvoda.

 

2.2.2.5.grifovan firkant

Frikante prodajemo cele ili sečene na pola.
Uslužno sečemo po specifikaciji kupca.
Narudžbina firkanta drugih dimenzija su predmet dogovora.

Za više informacija kliknite na sliku željenog proizvoda.

 

HLADNO OBLIKOVANI PROFILI

2.2.2.6hladno oblikovani profili

HOP profili se izrađuju od svih vrsta čelika koji dozvoljavaju hladno oblikovanje.Najčešće se rade od toplovaljane trake u kvalitetu JUS EN 10025.
Preduzeće TRICOM poseduje hidraulicnu presu od 200t kojom mozemo hladno oblikovati profile do 10mm debljine i do 3100mm dužine prema specifikaciji kupca , a u skladu sa tehničkim mogućnostima mašine.
Prilikom narudžbine mora se voditi računa o minimalnom savijanju za datu debljinu lima.

Za više informacija kliknite na sliku željenog proizvoda.

 

SVETLO VUČENI ČELICI

U mogućnosti smo da vam ponudimo okrugle pune profile u sledećim dimenzijama:

2.2.2.7valjani celici

Okrugle profile prodajemo cele ili sečene na pola, dimenzije veće od Ø 20mm prodajemo na tačnu meru.
Uslužno sečemo po specifikaciji kupca.
Narudžbina okruglih profila drugih dimenzija su predmet dogovora.

Za više informacija kliknite na sliku željenog proizvoda.

 

2.2.2.7svetlo vuceni celici

Okrugle profile prodajemo cele ili sečene na pola, dimenzije veće od Ø 20mm prodajemo na tačnu meru.
Uslužno sečemo po specifikaciji kupca.
Narudzbina okruglih profila drugih dimenzija su predmet dogovora.

Za više informacija kliknite na sliku željenog proizvoda.

 

TRICOM - Vaš poslovni prijatelj od 1966. godine

sertifikati ikone