Kneza Paskača 16 - 18, 11273 Batajnica | 011/787-0348 | office@tricom.rs

Rebrast tvl

U ponudi imamo rebrasti lim debljine od 3mm do 6mm i sirine 1500mm. TVL je uglavnomu kvalitetu S 235 JR (JUS C0361)

2.1.4.2.slika romba

2.1.4.2.rebrast tvl gazista suza

 

Za više informacija kliknite na sliku željenog proizvoda.

UPOREDNA TABELA KVALITETA

 EN 10025-2  EN 10027-1  EN 10027-2  DIN 17100  SRPS C.BO.500*
 S 235 JR  S 235 JRG2  1.0038  R St 37-2  C0361

*Nije u upotrebi. Umesto SRPS C.BO.500 važi SRPS EN 10025

Moguća je kupovina navedenih limova u svim debljinama i željenim dimenzijama pošto preduzeće TRICOM poseduje hidraulične makaze za sečenje limova do 13mm i CNC plazmu za sečenje pravilnih i nepravilnih oblika do 30mm.

Takođe posedujemo hidrauličnu presu za deformaciju (savijanje) limova do 10mm debljine i rund mašinu za kružno svijanje do 4mm debljine dužine 2000mm.

TRICOM - Vaš poslovni prijatelj od 1966. godine

sertifikati ikone