Kneza Paskača 16 - 18, 11273 Batajnica | 011/787-0348 | office@tricom.rs

Trapezni limovi

Preduzeće TRICOM poseduje mašine za izradu trapeznog lima dužine do 2m i dužine preko 2m.

Trapezni, pokrivni i parapetni limovi do 2m dužine (rad na hidrauličnoj presi)

Maksimalna debljina profilisanja:

  • pocinkovani, crni, plastificirani do 1mm debljine
  • aluminijum, bakar do 1.5mm debljine.

Vrste trapeza:

  • 15/10/15 mm
  • 20/30/20 mm

Namena: montažni objekti, razni parapeti, ograđivanje objekata, gradilišta, razne nastrešnice itd.

Trapezni limovi

tr151015 1tr151015
 

Obično se radi iz širine lima 1000 mm 8 rebara, a iz širine lima 1250 mm 10 rebara. Po zahtevu naručioca može se raditi i drugi broj rebara. Na lageru TRICOM-a uvek imamo izrebrani pocinkovani lim sa 8 rebara koji je u masovnoj upotrebi a druge vrste lima se rade po narudžbini.

Lim 20/30/20 mm

tr203020 1tr203020
 

Obično se radi iz žirine lima 1000 mm 4 rebra, a iz širine lima 1250 mm, 5 rebara. Po zahtevu naručioca može se raditi i drugi broj rebara. Na lageru uvek ima izrebrani pocinkovani lim sa 4 rebra koji je u masovnoj upotrebi, a druge vrste limova se rade po narudžbini.

Profile izrađujemo od pocinkovanog bojenog i aluminijumskog lima u bojama iz karte u prilogu. Ostale boje i materijali mogu biti predmet dogovora u zavisnosti od željene količine.

Trapezni limovi preko 2m dužine

Tricom u ponudi ima sledece vrste trapeznih limova:

Trapezni limovi se rade po narudžbini prema specifikaciji kupca od različitih vrsta limova (pocinkovani, pocinkovano plastificirani, aluminijumski).

Boje koje imamo u ponudi date su u RAL karti:

tr10 dimenzijetr20 dimenzijetr40 dimenzije
 

Profile izrađujemo od pocinkovanog, pocinkovanog bojenog i aluminijumskog lima u dužinama po specifikaciji kupca i u bojama iz RAL karte u prilogu. Ostale boje i materijali mogu biti predmet dogovora u zavisnosti od željene količine.

Parapetni limovi

Preduzeće TRICOM poseduje mašine za izradu parapetnih limova.

TRICOM - Vaš poslovni prijatelj od 1966. godine

sertifikati ikone